Kultūras pasākumu plāns

2024. gads

Marts

16.03. 12:00 – 13:00

Preiļu novada Politiski represēto personu atceres pasākums Pelēčos Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, Latvija

16.03. 14:00 – 15:00

Teātru škeču parāde Rožkalnos Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325, Latvija

16.03. 15:00 – 16:00

Dziedošā japāņa Masaki Nakagawa koncerts. Ieeja bezmaksas Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, Latvija

20.03. 12:00 – 14:00

Bērnu deju kolektīvu sadancis. Ieeja Bezmaksas Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

22.03. 09:00 – 10:30

Teātris uz Es izrādē visai ģimenei “Uzmanību, peles!”. Ieeja 4,00 Eur Aglonas Kūlturas Nams, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

22.03. 13:30 – 15:30

“Teātris un Es” Izrāde bērniem “Uzmanību peles”, Ieeja 4,00 Eur Riebiņu novads, Preiļu novads, Latvija

23.03.

Mg.theol., LU Teoloģijas fakultātes doktorantes Diānas Hristenko lekcija Reliģiskā dzīve padomju okupācijas periodā 1945-1985. Tikšanās ar Latvijas ikonogrāfu biedrības ikonogrāfēm. Ieeja bezmaksas Roberta Mūka muzejs Galēnos, Skolas iela 11c, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

23.03. 19:00 – 20:30

Līvānu amatierteātra izrāde A. Birbales “Kapusvētku PR”. Ieeja 3,00 Eur Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325, Latvija

24.03. 13:00 – 14:00

Komunistiskā terora upuru piemiņas brīdis Aizkalnē pie akmens pretī baznīcai.. Ieeja bezmaksas Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija

25.03. 13:00 – 15:00

Plkst. Svētā Mise Vydsmuižas baznīcā komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Plkst.14.00 Galēnos pie baltā krusta Piemiņas brīdis, ziedu nolikšana. Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

25.03. 14:00 – 15:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Vārkavas pamatskolā Vārkavas pamatskola, Upmala, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, Latvija

25.03. 14:00 – 15:00

Atceres brīdis komunisma genocīda upuriem pie Aglonas stacijas piemiņas akmens. Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

25.03. 17:00 – 31.05. 18:00

Vārkavas novadpētniecības muzejā Keramiķa Raivo Andersona darbu izstāde “Māla valdzinājums un ne tikai…” Ieeja bezmaksas Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

25.03. 19:00 – 20:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Koncertstāts ”Sapnis par dzimteni” Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

31.03. 13:00 – 16:00

Lielās Preiļu novada Lieldienas Jasmuižā, īpašie viesi Dziedošais japānis Masaki Nakagawa un Tihovsku ģimene. Ieeja bezmaksas Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Parka iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija

31.03. 13:00 – 15:00

Teātra izrāde: ”Pavasara neprāts Lieldienās” Galēnos. Ieeja bezmaksas Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

31.03. 15:00 – 16:00

Lieldienu jampadracis Sīļukalnā kopā ar folkloras kopām Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331, Latvija

31.03. 22:00 – 01.04. 03:00

Lielā Lieldienu balle ar grupu “Galaktika”. Ieeja 7.00 EUR Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

31.03. 22:00 – 01.04. 04:00

Lieldienu groziņballe kopā ar grupu “Hameleoni”. Ieeja 5,00 Eur Aglonas Kūlturas Nams, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija
Aprīlis

01.04. 11:00 – 13:00

Lieldienu aktivitātes ar jokiem “Zaķim pa pēdām”. Preiļu KN skvērs/parks Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

01.04. 17:00 – 18:00

Vārkavas novadpētniecības muzejā Keramiķa Raivo Andersona darbu izstāde “Māla valdzinājums un ne tikai…” Ieeja bezmaksas Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

02.04. 13:00 – 14:00

Dažādas Lieldienu izklaides bērniem. Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

03.04.

“Lieldienu mozaīka” BJBLPC "Strops" Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

04.04.

Preiļu novada Jauniešu FORUMS 2024 Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

05.04.

Preiļu novada konurss "Cālis 2024" Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

05.04. 18:00 – 22:00

Deju vakars Jauniešu centrā "Četri". Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

06.04. 19:00 – 21:00

Koncerts “Lai pavasaris priecē” Koncerta piedalās stabulnieku KN amatiermākslas kolektīvi un viesu kolektīvi. Ieeja bezmaksas. Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333, Latvija

06.04. 19:00 – 20:00

Spēlfilma ”Mana brīvība”. Ieeja 3,00 Eur Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

06.04. 22:00 – 07.04. 03:00

Balle kopā ar grupu “ENNE”. Ieeja 5,00 Eur Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333, Latvija

08.04. 17:00 – 18:00

Vārkavas novadpētniecības muzejā Keramiķa Raivo Andersona darbu izstāde “Māla valdzinājums un ne tikai…” Ieeja bezmaksas Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

10.04. 16:00 – 18:00

Radošā darbnīca “ Veselībai un skaistumam” Kopā ar Intu Reču! Uzzināsim par skuju koku dziedniecisko iedarbību uz cilvēku. Ieeja 3,00 Eur Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

11.04.

Emociju spēles “Kubika-rubika seja” turnīrs. BJBLPC "Strops" Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

11.04.

Novusa turnīrs MJIC "Pakāpieni" Riebiņos. Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Pakāpieni", Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

12.04.

Novusa turnīrs II posms Jauniešu centrā "Četri". Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

12.04. 19:00 – 21:00

Amatierteātru skeču parāde “Ak, pavasar, ak, pavasar…” Ieeja 3,00 Eur Aglonas Kūlturas Nams, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

12.04. 19:00 – 20:30

UFO - izstāsti vēl kādu joku. Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

12.04. 22:00 – 13.04. 03:00

Pavasarīga groziņballe kopā ar grupu “Ginc un Es”. Ieeja 7,00 Eur Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

13.04. 15:00 – 17:00

Koncerts”Bļieņis” piedalās Saunas,Smelteru,Galēnu pašdarbnieki. Ieeja bezmaksas Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323, Latvija

14.04. 12:00 – 13:00

Cirka izrāde visai ģimenei. Ieeja - 9,00 Eur; 10,00 Eur; 11,00 Eur Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

15.04. 15:00 – 31.05. 15:30

Gitas Palmas gleznu izstādes “Vilcienu meitenes stāsts” atklāšana Roberta Mūka muzejs Galēnos, Skolas iela 11c, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

15.04. 17:00 – 18:00

Vārkavas novadpētniecības muzejā Keramiķa Raivo Andersona darbu izstāde “Māla valdzinājums un ne tikai…” Ieeja bezmaksas Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

18.04. 11:00 – 15:00

Preiļu un Līvānu deju apriņķa bērnu deju kolektīvu skate. Ieeja bezmaksas. Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

19.04. 19:00 – 21:00

Pavasarīgs koncerts” Dzīdot moku, doncot moku…” Ieeja bezmaksas Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

19.04. 21:00 – 20.04. 03:00

GROZIŅBALLE Spēlē Ainārs Lipskis. Ieeja 5,00 Eur Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

20.04.

Tako gatavošanas un sarunu vakars MJIC "Pakāpieni". Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Pakāpieni", Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

20.04. 19:00 – 21:00

Koncerts “Uzliksim šovakar dzintara krellītes” Vokālā ansambļa “Visiem dzīves gadījumiem “10 gadu jubilejas koncerts ar draugu kolektīviem!Ieeja bezmaksas Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija

20.04. 19:00 – 20:00

Teātra izrāde Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

20.04. 22:00 – 21.04. 03:00

GROZIŅBALLE. Ieeja 5,00 Eur Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija

22.04. 17:00 – 18:00

Vārkavas novadpētniecības muzejā Keramiķa Raivo Andersona darbu izstāde “Māla valdzinājums un ne tikai…” Ieeja bezmaksas Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

22.04. 18:00 – 19:30

Daudzsēriju filma “Padomju džinsi”. Ieeja 3,00 Eur Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

25.04.

Konfliktu risināšana caur improvizācijas elementiem jauniešiem “Ceļš uz mieriņu”. BJBLPC "Strops" Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

26.04. 22:00 – 27.04. 03:00

Balle kopā ar Ainaru Lipski. Ieeja 5 eur Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

27.04. 14:00 – 15:00

Sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu “Filozofu debates par ilgtspējīgas attīstības mērķiem.” Roberta Mūka muzejs Galēnos, Skolas iela 11c, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

27.04. 18:00 – 19:00

VPDK "Talderi" 40 gadu jubilejas pasākums. Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

27.04. 20:00 – 21:30

Starptautiskai dejas dienai veltīts pasākums “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam!” Ieeja 3,00 Eur Aglonas Kūlturas Nams, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

27.04. 22:00 – 28.04. 03:00

DISKOTĒKA. Ieeja 4,00 Eur Aglonas Kūlturas Nams, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija
Maijs

01.05. – 31.05.

Sportiskais izaicinājums “VASARA2024” Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

01.05. – 04.05.

Instagram konkurss “Latvijas reģioni” Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

03.05. 10:00 – 11:00

Baltā galdauta svētki Vārkavas pamatskola, Upmala, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, Latvija

03.05. 11:00 – 12:00

“Nāc maini, dāvini un stādi” Aicināti nākt apmeklētāji ar saviem stādiņiem, kurus domā mest laukā, lai varētu ar kādu apmainīties vai dāvināt. Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333, Latvija

03.05. 18:00 – 22:00

Deju vakars JC "Četri" Jauniešu centrs "ČETRI", Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

03.05. 19:00 – 20:00

Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts Aglonas Bazilikas kora skolas audzēkņu koncerts ”Tavs karogs" Aglonas Kūlturas Nams, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

03.05. 19:00 – 21:00

Etnogrāfiskajam ansamblim "Jumaļeņa" 40 gadu jubilejas pasākums. Riebiņu novads, Preiļu novads, Latvija

03.05. 22:00 – 04.05. 03:00

Balle ar Aināru Lipski Aglonas Kūlturas Nams, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

04.05.

Gada balva nozarē. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadiena. Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremonija- koncerts. “Gada balva nozarē 2024” Īpašie viesi Cēsu bigbends un Dainis Skutelis Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

04.05. 13:00 – 14:00

Balto galdautu izstāde Galēnu KN Saimnieču austo galdautu izstāde. Pēc tam saimnieču salātu degustācija. Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

04.05. 22:00 – 05.05. 03:00

Svētku balle kopā ar grupu “Galaktika” Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

10.05.

Radošā darbnīca “Ziedi un smaidi māmiņai” BJBLPC "Strops" Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

13.05. – 17.05.

Rokdarbu pulciņu dalībnieku darbu izstāde BJBLPC "Strops" Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

13.05. – 31.05.

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 2. kursa studentes Alitas Pavasres gleznu izstāde Pelēču kultūras nams, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, Latvija

13.05. 13:00 – 14:00

Pelēču pamatskolas un Pelēču kultūras nama koncerts- veltīts māmiņdienai. Pelēču kultūras nams, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, Latvija

16.05.

Pica un sarunas jauniešiem BJBLPC "Strops" Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

17.05. 17:00 – 19:00

Novusa turnīrs III posms JC "Četri" Jauniešu centrs "ČETRI", Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

17.05. 19:00 – 18.05. 03:00

Vārkavas estrādes vasaras sezonas atklāšanas koncerts, balle Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

17.05. 19:00 – 20:00

Pavasara koncerts Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331, Latvija

18.05.

Muzeju nakts

18.05.

Dravnieku pamatskolas salidojums Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333, Latvija

18.05. 13:00 – 15:00

Preiļu novada “Bēbīšu pieneņpūku svētki” 2023. gadā dzimušajiem Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

18.05. 18:00 – 21:00

MUZEJU NAKTS PASĀKUMS “Divas Vārkavas: kura ir kura?” Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

18.05. 18:30 – 20:00

Muzeju nakts “Mūka kungs pūces gudrībā” Roberta Mūka muzejs Galēnos, Skolas iela 11c, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

24.05.

“ Pakāpienu triatlons” Riebiņu vidusskola, Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

25.05. 19:00 – 20:00

Teātra viesizrāde Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

25.05. 19:00 – 20:00

Pūtēju orķestru svētki Latgalē un Preiļu deju apriņķa deju kolektīvu Lielkoncerts. Nakts balle. Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

25.05. 22:00 – 26.05. 03:00

Balle Preiļu parka estrādē ar grupu "Debesspuses"un Miku Ābolu Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

25.05. 22:00 – 26.05. 03:00

Aglonas brīvdabas estrādes vasaras sezonas atklāšanas pasākums un zaļumballe ar grupu “Bruģis” Aglonas estrāde, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

29.05.

”Strops” čaklāko apmeklētāju sumināšana BJBLPC "Strops" Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

31.05. 18:00 – 20:00

TDK “Dancari” svētku koncerts Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

31.05. 19:00 – 20:00

Brīvdabas estrādes atklāšana Saunas pagasts, Preiļu novads, Latvija

31.05. 20:00 – 21:30

Tējas vakars "Nenopietni / nopietnās sarunas par dzīvi" . Sarunas tiks papildinātas ar muzikāliem priekšnesumiem. Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333, Latvija
Jūnijs

01.06. 19:00 – 02.06. 03:00

Vecvārkavas estrādes atklāšanas pasākums, deju kolektīvu sadancis un balle ar DJ Jāni Balodi Vecvārkavas muiža, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, Latvija

08.06.

5. Astarte Autopilots Autorallijs Preiļu novadā

15.06.

Silajāņu pagasta svētki Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330, Latvija

16.06.

Bērnības svētki Preiļu KN Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

21.06.

Līgo Aizkalnē! Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija

21.06.

Līgo nakts Saunā Saunas pagasts, Preiļu novads, Latvija

22.06.

Ielīgošana Galēnos parkā Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

23.06.

Līgo regate Aglonā Aglonas estrāde, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

23.06.

Līgo, Līgo Riebiņi! Riebiņu parka estrāde, Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

24.06. 19:00 – 25.06. 03:30

3. Jāņu festivāls TV3 tiešraide ar izrādi "Meklē mani papardēs". Jāņu nakts balle Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

24.06. 22:00 – 25.06. 03:30

Jāņu nakts balle ar grupām "Zelta kniede" un "Zeļļi" Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

29.06.

Sīļukalna pagasta svētki Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, Latvija
Jūlijs

06.07.

Stabulnieku pagasta svētki Stabulnieki, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

06.07.

Rušonas pagasta svētki Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

06.07.

Bērnības svētki Galēnu, Sīļukalna, Saunas pagasta bērniem Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

13.07.

"Mājas kafejnīcu dienas" Preiļu novads, Latvija

13.07.

Preiļu parka svētki Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

14.07.

Bērnības svētki Stabulnieku, Riebiņu, Silajāņu bērniem Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

20.07.

XIX Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

21.07.

Bērnības svētki Aglonas, Rušonas, Aizkalnes bērniem Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

26.07.

Riebiņu pagasta svētki Riebiņu parka estrāde, Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

27.07.

Aizkalnes pagasta svētki Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija

27.07.

Upmalas, Rožkalnu, Vārkavas pagasta svētki Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, Latvija
Augusts

03.08.

Aglonas pagasta svētki, Trokūs skriejīns.

03.08.

Jauniešu dienas Preiļos Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

04.08.

Holokausta upuru piemiņas pasākums Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

10.08.

Saunas pagasta svētki Saunas pagasts, Preiļu novads, Latvija

17.08.

Pelēču pagasta svētki. Bērnības svētki Pelēču pagasta bērniem Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, Latvija

23.08. – 25.08.

Preiļu pilsētas svētki Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

24.08. – 25.08.

Galēnu pagasta svētki Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

31.08.

Ar veļiku pa Aglyunu Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija
Septembris

07.09.

Preiļu pagasta svētki Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

14.09.

Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

14.09.

Aizkalnes pamatskolas salidojums Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija

20.09. 22:00 – 21.09. 04:00

Rudens balle Riebiņos Riebiņu novads, Preiļu novads, Latvija

21.09.

Eiropas folkloras diena, folkloras festivāls "Rudynoji" Preiļu novads, Latvija
Oktobris

05.10.

Folkloras festivāla "Baltica 2025" skate Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

12.10.

Preiļu novada skolotāju dienas pasākums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

19.10. 19:00 – 20.10. 03:00

Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku gada balle Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

26.10.

Leģenu nakts Preiļos Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

26.10. 19:00 – 21:00

Vokālajam ansamblim "Zapevočki" 20 gadu jubilejas pasākums Stabulnieki, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija
Novembris

02.11. 19:00 – 03.11. 03:00

Preiļu novada Jauniešu gada balva, pilngadības svētki. Balle Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

11.11.

Lāčplēša dienas sarīkojums Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

18.11. 18:00 – 19.11. 03:00

Latvijas Republikas 106. dzimšanas dienas pasākums. Svētku balle Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija
Decembris

23.12. 19:00 – 21:00

Deju kopu "Dancari" un "Talderi" Ziemassvētku koncerts Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

28.12. 20:00 – 29.12. 03:30

Gada Lielā balle Preiļos Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

31.12. 20:00 – 01.01. 04:00

Jaungada sagaidīšana Riebiņos Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

31.12. 21:30 – 22:30

Jaungada sagaidīšanas pasākums Preiļos Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija