Kultūras pasākumu plāns

2024. gada jūlijs

17.06. – 15.07.

Latvijas Mākslas akadēmijas absolvenšu Diānas Rževskas un Intas Rudzātes radošo darbu izstāde

05.07. 21:00 – 06.07. 00:00

akustiskais "A&M" koncerts ezera krastā Geļenovas parkā

06.07.

Stabulnieku pagasta svētku koncerts Stabulnieki, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

06.07.

Rušonas pagasta svētki Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

06.07. 12:00 – 13:30

Bērnības svētki Galēnu, Sīļukalna pagasta bērniem Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

06.07. 22:00 – 07.07. 03:00

Diskoballe ar groziņiem Rušonas pagasta svētku ietvaros

06.07. 22:00 – 07.07. 03:00

Stabulnieku pagasta svētku balle kopā ar grupu "Rolise"
Ieeja 5,00 Eur

09.07.

Brīvdabas kino vakars Riebiņu MJIC "Pakāpieni" Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

10.07. 11:00 – 12:00

Sadraudzības vakars ar vācu jauniešiem Riebiņu MJIC "Pakāpieni" Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

12.07.

Pludmales volejbola 3x3 turnīrs Riebiņu parka estrāde, Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

13.07.

J. Gleizdas istabas atklāšana "Pliča sātā"

13.07. – 14.07.

Mājas kafejnīcu dienas Preiļu-Līvānu novados

13.07.

"Mājas kafejnīcu dienas" Preiļu novads, Latvija

13.07.

Preiļu parka svētki, "Lielā aktieru balle" Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

13.07. 22:00 – 14.07. 03:00

Svētku balle kopā ar grupu "Vēja runa"

14.07. 12:00 – 13:30

Bērnības svētki Stabulnieku, Riebiņu, Silajāņu bērniem Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

16.07.

Danču vakars kopā ar vācu jauniešiem no biedrības L.O.T. Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

18.07.

Radošā darbnīca JC "Četri" Jauniešu centrs "ČETRI", Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

18.07.

Pludmales volejbola turnīrs BJBLPC "Strops" Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

20.07.

XIX Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls
plkst.17:30 svētku gājiens plkst.18:00 svētku koncerts "Ūgu maize" plkst. 21:00 Zaļumballe ar Jāni Somu
Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

20.07.

"Latgales pārgājienu dienas 2024" Ezertakas posms Preiļu novadā - Jasmuiža - Preiļu pils, maršruta garums apmēram 19 km

21.07. 11:00 – 12:30

Bērnības svētki Aglonas, Rušonas, Aizkalnes bērniem Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

26.07. 19:00 – 21:00

Riebiņu pagasta svētki Riebiņu parka estrāde, Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

26.07. 22:00 – 27.07. 03:00

Grupas "Opus Pro" koncerts un disko ballee
Ieeja 5,00 Eur
Riebiņu parka estrāde, Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

27.07.

Upmalas, Rožkalnu, Vārkavas pagasta svētki ar brāļiem Auzāniem un slaveno Jersikas orķestri Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, Latvija

27.07. 16:00 – 17:00

Gitas Palmas gleznu izstāde "Elpas Vilcienā". Tikšanas ar mākslinieci
Vārkavas muižas pils zālē 2. stāvā

27.07. 17:00 – 18:00

Zanes Vucenas gleznu izstāde un tikšanās ar mākslinieci
Vārkavas muižas pils ekspozīcijas zālē
Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337, Latvija

27.07. 19:00 – 20:30

Smelteru amatierteātra "EUR" skeču birums

28.07.

Aizkalnes pagasta svētki un Flokšu svētki
Plkst. 13.00 Kaspara Markševica koncerts
Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, Latvija