Kultūras pasākumu plāns

2024. gada 1. – 7. jūlijs

17.06. – 15.07.

Latvijas Mākslas akadēmijas absolvenšu Diānas Rževskas un Intas Rudzātes radošo darbu izstāde

05.07. 21:00 – 06.07. 00:00

akustiskais "A&M" koncerts ezera krastā Geļenovas parkā

06.07.

Stabulnieku pagasta svētku koncerts Stabulnieki, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

06.07.

Rušonas pagasta svētki Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija

06.07. 12:00 – 13:30

Bērnības svētki Galēnu, Sīļukalna pagasta bērniem Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

06.07. 22:00 – 07.07. 03:00

Diskoballe ar groziņiem Rušonas pagasta svētku ietvaros

06.07. 22:00 – 07.07. 03:00

Stabulnieku pagasta svētku balle kopā ar grupu "Rolise"
Ieeja 5,00 Eur