Kultūras pasākumu plāns

2024. gada 15. – 21. jūlijs

17.06. – 15.07.

Latvijas Mākslas akadēmijas absolvenšu Diānas Rževskas un Intas Rudzātes radošo darbu izstāde

16.07.

Danču vakars kopā ar vācu jauniešiem no biedrības L.O.T. Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, Latvija

18.07.

Radošā darbnīca JC "Četri" Jauniešu centrs "ČETRI", Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

18.07.

Pludmales volejbola turnīrs BJBLPC "Strops" Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, Latvija

20.07.

XIX Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls
plkst.17:30 svētku gājiens plkst.18:00 svētku koncerts "Ūgu maize" plkst. 21:00 Zaļumballe ar Jāni Somu
Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

20.07.

"Latgales pārgājienu dienas 2024" Ezertakas posms Preiļu novadā - Jasmuiža - Preiļu pils, maršruta garums apmēram 19 km

21.07. 11:00 – 12:30

Bērnības svētki Aglonas, Rušonas, Aizkalnes bērniem Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329, Latvija